Závierka, daň z príjmov

Závierka, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel a daň z nehnuteľností

Naše služby zahŕňajú:

Cenník daňového priznania

Pre klientov ktorí si spracovávajú účtovníctvo vo vlastnej réžii vykonávame túto službu za výhodnú cenu už od 50 €. Cenník za vypracovanie daňového priznania je rozdelený pri jednoduchom účtovníctve podľa typu daňového priznania A alebo B, pri podvojnom účtovníctve je jednotná sadzba za uvedenú službu. Pri obidvoch variantoch je vždy uvedená celková suma s DPH za kompletné vypracovanie daňového priznania.

Typ daňového priznania Cena za vypracovanie
Fyzická osoba – typ A 50 €
Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľnosti, podnikanie – paušálne výdavky)
70 €
Fyzická osoba – typ B
(podnikanie – daňové priznanie + účtovná závierka)
80 €
Právnická osoba – vrátane všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)
200 €
Daň z motorových vozidiel 10 € za vozidlo
Daň z nehnuteľností 200 €

Cenník za vypracovanie daňového priznania.

Všetky uvedené ceny sú s DPH

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie - v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 30 € s DPH. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cenu za vypracovanie daňového priznania typu B je 50 € s DPH.
Vypracovanie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch je 70 € s DPH.

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Cena za vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo je orientačne 200 € s DPH. Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú: