Zakladanie spoločnosti

Zakladanie spoločnosti a vykonanie zmien v obchodnom registri

Založíme Vám novú živnosť, s.r.o., alebo a.s. Poradíme Vám, ktorá forma spoločnosti Vášmu podnikaniu najviac vyhovuje. Spolu so založením Vás zaregistrujeme pre daň z príjmu a DPH. Vykonáme zmeny údajov Vašej spoločnosti v obchodnom registri.

Cenník služieb pre založenie je následovný:

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.).490 €Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.).490 €Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).490 €Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)1890 €Založenie organizačnej zložky podnikateľa1000 €

Zakladanie obchodných spoločností Cena
Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.). 490€
Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.). 490€
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). 490€
Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) 1890€
Založenie organizačnej zložky podnikateľa 1000€
Vykonanie a zápis zmien do Obchodného registra Cena
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu, člena dozornej rady 180 €
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu 180 €
Zmena obchodného mena 180 €
Zmena trvalého bydliska konateľa, spoločníka 180 €
Zmena sídla spoločnosti 220 €
Zvýšenie základného imania 240 €
Zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti 240 €
Zmena výšky obchodného podielu spoločníka 270 €
Prevod obchodného podielu a zmena spoločníka 270 €
Zápis založeného práva na obchodný podiel spoločníka 290 €
Zníženie základného imania 290 €
Zmeny v organizačnej zložke podniku 290 €
Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne 370 €
Zmeny v akciovej spoločnosti 390 €
Vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo stanov 1 strana = 5 €

Ceny služieb sú vrátane poplatkov do obchodného registra, vybavenia všetkých úkonov s tým spojených - na živnostenskom registri, obchodnom registri a daňovom úrade. V cene nie sú poplatky za živnosti, nakoľko nevieme dopredu určiť napr. počet predmetov činnosti.