Spracovanie miezd

Spracovanie miezd a personalistika

Klient mesačne od nás obdrží:

  1. Výplatné pásky
  2. Prevodný príkaz v prípade úhrad miezd vo vlastnej réžii
  3. Mesačné rekapitulácie triedené podľa stredísk

Cena sa stanoví po dohode s klientom a závisí od počtu zamestnancov a výkazov. Kompletné vedenie mzdovej agendy Vám ponúkame už od 10 € za jedného zamestnanca. Pri dohodárovi je cena za mesiac len 8 €.

Výpočty spracovanie podkladov (ak je potrebné) 1 25,00 €
mesačná mzda zamestnanca – pracovný pomer podľa počtu 10,00 €
mesačná mzda zamestnanca – dohoda podľa počtu 8,00 €
Úhrady úhrada miezd – paušálna čiastka 1 20,00 €
úhrada miezd – položky podľa počtu 0,50 €
úhrada poistného a dane podľa počtu 0,30 €
Rôzne mesačné výkazy do poisťovní podľa počtu 5,00 €
štvrťrocný výkaz pre daňový úrad 1 5,00 €
prihlásenie zamestnanca podľa počtu 9,00 €
odhlasenie zamestnanca podľa počtu 9,00 €
zmena ZP – odhlásenie/prihlásenie zamestnanca podľa počtu 9,00 €
ročné zúčtovanie dane podľa počtu 9,00 €
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa počtu 9,00 €
potvrdenie o príjomoch podľa počtu 2,00 €

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

V prípade mzdovej agendy zamestnanca na dohodu táto služba zahŕňa všetku potrebnú agendu ako pri zamestnancoch zamestnaných na trvalý pracovný pomer s výnimkou tvorby sociálneho fondu, čiže: