Škola účtovníctva

Naučíme Vás viesť a spracovávať Vaše vlastné účtovníctvo

Cena sa stanoví podľa rozsahu účtovnej agendy a po dohode s klientom.