Sídlo spoločnosti

Potrebujete adresu sídla Vašej spoločnosti?

Adresa spoločnosti je riadne označená v prípade kontroly daňového, živnostenského alebo colného úradu.

Cena za zriadenie adresy v sídle našej spoločnosti zahŕňa:

  1. poštovú adresu
  2. preberanie a úschovu pošty
  3. oznámenie o prijatí zásielky formou emailu, sms alebo telefonicky

Navyše ponúkame asistenčné služby, v prípade, že spoločnosť potrebuje vybaviť v Bratislave náležitosti spojené s jej chodom. Asistenčné služby sa vykonávajú na základe plnej moci.

Cena za poskytnutie sídla spoločnosti je od: 50 € / mesiac

Cena za asistenčné služby je: 10 - 50 € / hodina - podľa náročnosti úkonov