Jednoduché účtovníctvo

Pomôžeme Vám v podnikaní a pri zvolení najvhodnejšej varianty.

Naša práca zahŕňa:

1. Kompletné vedenie agendy v sústave jednoduchého účtovníctva.

Súčasťou spracovania jednoduchého účtovníctva je:

Pri neplátcovi DPH

Pri plátcovi DPH

2. Pravidelné mesačné výstupy obsahujúce prehľady o príjmoch a výdavkoch, majetku, záväzkoch, výsledku hospodárenia ako i predbežnej daňovej povinnosti.

3. Poradenstvo pri podnikateľských aktivitách účtovnej jednotky z hľadiska účtovného i daňového.

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktého formulára.

Ceny za vedenie jednoduchého účtovníctva uvedené v následovnom cenníky majú len orientačný charakter. Konkrétna cena závisí od konkrétnej dohody s klientom kde sa berie do úvahy forma spolupráce a počet účtovných položiek. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva už od 30€ za jeden mesiac.

Počet zaúčtovaných položiek Cena za položku – Neplatca DPH Cena za položku – Platca DPH Paušál – Neplatca DPH Paušál – Platca DPH
1-25 - - 30 € 35 €
26-50 - - 35 € 40 €
51-100 0,48 € 0,54 € 45 € 50 €
101-200 0,45 € 0,50 € 80 € 90 €
201-300 0,42 € 0,47 € 120 € 140 €
301-400 0,39 € 0,45 € 150 € 170 €
401 a viac po dohode s klientom

Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva. Všetky uvedené ceny sú v DPH.