Doučovanie účtovníctva

Doučovanie účtovníctva pre študentov a samozáujemcov

V rámci našich služieb ponúkame aj doučovanie:

Cena je stanovená podľa množstva doučovaných oblastí a počtu hodín po dohode s klientom. Orientačná cena je 20 EUR / hodina.