Poskytované služby

Spracovávanie účtovnej agendy vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve a samozrejme s ostatnými súvisiacimi daňovými zákonmi a predpismi. Túto skutočnosť pri dynamických zmenách v legislatíve zabezpečujeme pravidelným vzdelávaním a školením.

Vaše rozhodovacie procesy podporíme a uľahčíme poradenstvom, konzultáciami a školeniami v oblasti účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, financií a investícií.

Chceme byť pre Vás pravou rukou pri Vašej činnosti a uľahčiť Vám podnikanie, odbremenením Vás od tejto zložitej a širokej problematiky.

Uplatňujeme individuálny prístup ku každému klientovi a na základe vzájomnej dohody, po zohľadnení všetkých potrieb klienta potom prebieha naša práca.

Poskytujeme služby pre firmy, živnostníkov a ľudí, ktorí potrebujú z nejakých dôvodov rozumieť účtovníctvu na akejkoľvek úrovni. Vyškolíme Vám pracovníkov a tým zabezpečíme ich odbornosť.

Pomôžeme Vám zorientovať sa pri obchodovaní v rámci krajín EÚ alebo aj so zahraničím. Oboznámime Vás so skutočnosťami potrebnými na správne prebiehanie obchodu a zabezpečíme včasné zasielanie písomností na príslušné inštitúcie, ktoré súvisia s týmito obchodmi.

Veľkou výhodou je zabezpečenie vedenia účtovníctva on-line.

Po dohode s Vami zrealizujeme školenia celkové, čiastočné, odborné, maturitné a aj v rakúskom účtovníctve.

Sídlime v centre Bratislavy na Šancovej ulici a môžeme si dohodnúť osobné stretnutie kedykoľvek.